Milieu

Het milieu ligt ons nauw aan het hart, vandaar dat we enkele jaren geleden een aantal milieuvriendelijke maatregelen genomen hebben.

Gewasbescherming

Onze bloemen worden milieubewust geteeld. Dwz dat sommige insecten (spint, trips en bladluis) onderdrukt worden door hun natuurlijke vijanden. Zoals bvb roofmijten. Deze roofmijten worden in het voorjaar uitgestrooid tussen de gewassen en voeden zich met de schadelijke insecten. Hierdoor ontstaat er een natuurlijk evenwicht tussen nuttige en schadelijke insecten. Andere ziekten en plagen, worden behandeld met zachte integreerbare middelen die onze nuttige insecten sparen. Deze zijn meestal op basis van oliën en schimmels.

Verwarming

In 2022 is er geïnvesteerd in warmtepompen om de serres te verwarmen. De stroom die hiervoor nodig is, wordt gemaakt door een eigen WKK (WarmteKrachtKoppeling). De geproduceerde warmte, wordt opgeslagen in een grote buffertank die dubbel geïsoleerd is, zodat deze warmte gebruikt kan worden op momenten dat we ze nodig hebben.

Zonnepanelen

Op de verwerkingsruimte liggen zonnepanelen voor stroomvoorziening

Isolatie van de serre

Om zoveel mogelijk energie te besparen, is de serre volledig uitgerust met schermdoeken. Door de dure energie is in 2022 geïnvesteerd in een 2e schermdoek in het dak. Hierdoor creëren we een spouwlaag (stilstaande laag lucht), wat extra isoleert. Samen zijn deze schermen goed voor 50% energiebesparing!

Ledlampen

Onze planten worden verlicht met 100% ledlampen.

Hergebruik regenwater

Alle neerslag die op onze serres valt, vangen wij op in 2 grote waterbassins.
Samen goed voor 7 miljoen liter! Het laatste bassin is aangelegd in 2021.